top of page

Nasze grupy żłobkowe

Pomarańczowa

W grupie pomarańczowej jest maksymalnie 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, dzieci znajdują się pod opieką trojga pedagogów.

 

Czas opieki:

7.45 - 12.45

 

Dodatkowe godziny otwarcia:

7.15 - 7.45 i

12.45-14.45 przedłużenie co pół godziny.

Dzieci pod opieką w godzinach dodatkowych przebywają w różnych grupach, tj. dzieci z obu grup żłobkowych są pod wspólną opieką.

 

Dzieci można zapisać na obiad.

Niebieska

W grupie niebieskiej maksymalnie 15 dzieci w wieku od 1 do 3 lat, dzieci znajdują się pod opieką trojga pedagogów.

 

Czas opieki:

7.45 - 12.45

 

Dodatkowe godziny otwarcia:

7.15 - 7.45 i

12.45-14.45 przedłużenie co pół godziny.

Dzieci pod opieką w godzinach dodatkowych przebywają w różnych grupach, tj. dzieci z obu grup żłobkowych są pod wspólną opieką.

 

Dzieci można zapisać na obiad.

Nasze grupy przedszkolne

Czerwona

Grupa czerwona to grupa, w której jest maksymalnie 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci są w pod opieką dwojga pedagogów. Dodatkowo w tej grupie jest możliwa całodniowa opieka dla dziesięciorga dzieci połączona z obiadem.

 

Czas opieki:

7.45-12.45 lub

7.45-14.45 dla dzieci całodzienny pobyt

Godziny otwarcia:

7.15 - 7.45 i

12.45 - 13.15

 

Dzieci w tych godzinach są pod opieką w różnych grupach, dzieci z dwóch grup są pod wspólną opieką.

Żółta

Grupa żółta to całodniowa grupa integracyjna składająca się z maksymalnie 18 dzieci w wieku 3-6 lat, z których czworo z nich ma większe potrzeby. Dziećmi opiekuje się dwóch pedagogów i jeden specjalista pedagog.

 

Czas opieki:

7.45-14.45

Specjalne godziny otwarcia:

7.15 - 7.45 rano

 

Dzieci biorą udział w obiedzie.

Zielona

Grupa zielona to grupa składająca się z maksymalnie 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dzieci są pod opieką dwojga pedagogów.

 

Czas opieki:

7.45 - 12.45

 

Specjalne godziny otwarcia:

7.15 - 7.45 i

12.45 - 13.15

 

Dzieci w tych godzinach są pod opieką w różnych grupach, dzieci z dwóch grup są pod wspólną opieką.

Fioletowa

Grupa fioletowa to z grupa składająca się z maksymalnie 25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dzieci są podopieką dwojga pedagogów.

 

Czasy opieki:

7.45 - 12.45

Specjalne godziny otwarcia:

7.15 - 7.45 i

12.45 - 13.15

 

Dzieci w tych godzinach są pod opieką w różnych grupach, dzieci z dwóch grup są pod wspólną opieką.

bottom of page